Användarvillkor | Bänkskivor | Köksdesign | Axiom Bänkskivor
Sök:
Axiom® by Formica Group
Ytor
Bildgalleri
Miljö

Gäller från maj 2011

Formica Group ("Formica") respekterar våra besökares integritet när de besöker vår webbplats. Här vill vi förklara vad vi har för rutiner för onlinebaserad information, vår "sekretesspolicy", för att visa att vi tar din integritet på största allvar. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna sekretesspolicy när som helst utan föregående meddelande. Vi rekommenderar att du besöker denna sida med jämna mellanrum för att granska eventuella ändringar av villkoren.

Denna sekretesspolicy tar upp Formicas aktuella sekretessrutiner och genom att använda vår webbplats godkänner du innehållet i denna sekretesspolicy och att vi samlar in och använder denna information på det sätt som beskrivs i sekretesspolicyn.

Om du har frågor eller problem rörande denna sekretesspolicy är du välkommen att kontakta oss på website.eu@formica.com

Information som vi samlar in
Vi kan samla in och lagra information som kan härledas till dig som person, t.ex. namn, e-postadress och telefonnummer för att kunna besvara frågor, och för att behandla eller genomföra beställningar eller förfrågningar. Vi kan använda denna information för att tillhandahålla varor och tjänster som du beställer, och för att informera dig om andra varor och tjänster som kan intressera dig. Vi använder även informationen för att anpassa ditt besök på vår hemsida efter dina preferenser.

Vi kan även lagra information om transaktioner och tidigare besök, t.ex. information om dina transaktioner med oss, samt information om din kommunikation med oss. Några exempel på detta kan vara din kontohistorik, om du har begärt information från oss, och våra svar till dig. Vi kan matcha användarinformation som vi samlar in med offline-data från andra källor med syfte att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla våra varor och tjänster samt för att effektivisera vår reklam och marknadsföring.

För beställningar av varor eller tjänster kan det hända att Formica behöver ytterligare information för att kunna behandla din beställning eller förfrågan. Förutom där så uttryckligen anges i denna policy delar Formica inte med sig av din personliga information till tredje part utan ditt medgivande, såvida det inte är nödvändigt för att (i) behandla eller slutföra din beställning, (ii) besvara din begäran eller förfrågan, (iii) följa gällande lagstiftning, domstolsbeslut eller annan rättslig process.

Vi kan be dig om information som bekräftar din identitet vid andra tillfällen, t.ex. om och när du kommunicerar med oss.

Dessutom kan vi automatiskt samla in allmän statistisk information om vår webbplats och våra besökare, såsom IP-adresser, webbläsare, besökta sidor, antal besökare, köpta varor och tjänster och liknande, men denna information kan inte hänföras till ditt namn, din e-postadress, din hemadress eller ditt telefonnummer. Vi använder dessa uppgifter för att analysera hur mycket våra kunder använder olika delar av vår sida, så att vi kan förbättra vår webbplats. Vi kan överlämna denna statistiska information till tredje part men vi överlämnar inte någon information som röjer din personliga identitet utan ditt medgivande.

Som en del i vår service kan vi använda "cookies" för att lagra och, vid vissa tillfällen, spåra information om dig. En "cookie" är en liten mängd data som skickas till din webbläsare från en webbserver, och lagras på din dators hårddisk. I allmänhet använder vi cookies för att komma ihåg vem du är och för att få åtkomst till din kontoinformation så att du inte behöver ange den flera gånger, samla statistik om registrerade eller oregistrerade användares användning av vår webbplats, analysera besöksmönster, och underlätta riktade annonser baserade på användarens intressen, bistå våra återförsäljare med besöksregistrering och orderbehandling, samt för att få information om deltagandet i kampanjer och hur dessa fortskrider. I vissa fall kan våra samarbetspartners och annonsörer som med jämna mellanrum medverkar på våra sidor använda sina egna cookies. Inställningarna för cookies i din webbläsare avgör om och hur cookies accepteras. Du kan ändra inställningarna i din dator om du önskar. Se instruktionerna i din webbläsare för anvisningar om hur detta görs. Om du ändrar inställningarna för cookies kan du acceptera alla cookies, få ett meddelande om en cookie används, eller blockera alla cookies. Om du blockerar alla cookies kan det hända att du måste ange din information oftare än annars, samt att vissa funktioner på vår webbplats inte är tillgängliga för dig.

Hur vi använder och vidarebefordrar information
Vi säljer inte och hyr inte ut personlig information som vi samlar in under din användning av vår webbplats utan ditt godkännande. Vi kan dock överföra din information i fall där vi överlåter ägandeskapet för alla/hela eller en betydande del av Formicas lager, tillgångar eller verksamhet.

Om du beställer produkter eller tjänster använder vi informationen för att skicka din beställning till dig. Om produkterna eller tjänsterna tillhandahålls av en av våra återförsäljare överlämnar vi den relevanta informationen till denna återförsäljare för att transaktionen ska kunna genomföras. Om du har en kundkredit hos oss eller våra återförsäljare samlar vi in ytterligare information, t.ex. faktureringsinformation, kreditkortsnummer och kortets utgångsdatum samt transaktionsinformation från checkar eller överföringar.

Vi samarbetar med utomstående för viktiga delar i vår verksamhet, vilket innebär att vi kommer att uppge din personliga information, t.ex. ditt namn, din adress och din kontoinformation till dessa tredje parter så att de kan göra sitt jobb i egenskap av serviceföretag, leverantörer av finansiella tjänster, marknadsföringsföretag och liknande som hjälper oss att marknadsföra våra produkter. Under dessa omständigheter vidtar vi lämpliga åtgärder för att skydda din information. Dessa tredje parter kan även ha sina egna sekretesspolicyer.

Vi kan även dela med oss av den information vi samlar in om dig till tredje parter såsom återförsäljare, kreditkortsföretag och -utställare, banker och andra finansiella institut och tillsynsorgan.

Vi kan använda din personliga information för att förbättra vårt marknadsförings- och försäljningsarbete, för att statistiskt analysera användningen av vår webbplats, för att förbättra innehållet på sidan och vårt produktutbud, och för att anpassa webbplatsens innehåll, layout och tjänster.

Vi kan använda din information för att tillhandahålla information till dig som i vissa fall är utformad efter dina intressen. Vi kan be dig att frivilligt dela med dig av mer information om dina personliga eller yrkesmässiga intressen, upplevelser eller önskemål, som vi kan använda för att skräddarsy våra tjänster gentemot dig.

Vi använder din e-postadress, din postadress och ditt telefonnummer för att kontakta dig angående administrativa frågor, nya produkter, eller information som rör din användning av vår webbplats. Om du inte vill bli kontaktad av oss på detta sätt är du välkommen att kontakta oss enligt ovan. Vi kan också använda eller vidarebefordra information för att lösa tvister, utreda problem eller för att följa våra villkor för användning eller köpeavtal. Ibland kan vi revidera flera användares status eller aktiviteter för att göra så. Vi kan vidarebefordra eller ordna åtkomst till information när vi i god tro anser att lagen kräver detta, eller om vi på annat sätt anser det vara nödvändigt för att upprätthålla vår servicenivå och förbättra våra produkter och tjänster.

Vi kan använda din IP-adress för att diagnostisera problem med vår server, för att administrera vår webbplats och för att förbättra vår sida baserat på de uppgifter vi får om användningsmönster. Formica förbehåller sig rätten att överföra information vi har om dig vid en eventuell försäljning eller överlåtelse av hela eller delar av verksamheten/alla eller delar av tillgångarna till en tredje part.

Säkerhet
Vi tillämpar rimliga och uppdaterade säkerhetsmetoder för att förhindra obehörig åtkomst, hålla uppgifterna korrekta samt säkerställa att informationen används korrekt.

Din kontoinformation och din profil skyddas med lösenord. Vi rekommenderar att du inte uppger ditt lösenord till någon annan. Vår personal ber dig aldrig om ditt lösenord i ett telefonsamtal eller i ett e-postmeddelande som du inte har begärt. Kom ihåg att alltid logga ut från ditt konto och stänga din webbläsare när du avslutar din session så förhindrar du att andra kan få åtkomst till din personliga information och korrespondens om du delar en dator med någon annan, eller om du använder en dator på en offentlig plats där andra kan ha åtkomst till den.

När du frivilligt delar med dig av personlig information online, till exempel på olika forum, via e-post eller i chattrum, kan denna information samlas in och användas av andra. Ingen dataöverföring via internet eller annat trådlöst nätverk kan garanteras vara helt säker. Därför kan vi inte, även om vi försöker skydda din personliga information, intyga eller garantera säkerheten för annan information som du sänder till oss, och du gör detta på egen risk.

Hur man uppdaterar, ändrar eller raderar information
Du kan komma åt informationen som vi samlar in online och hantera den på normalt sätt. För att uppdatera, ändra eller radera informationen kan du kontakta website.eu@formica.com

Ditt konto kan raderas eller deaktiveras, men om så görs innebär det att du eventuellt inte kan komma åt eller ta emot vissa tjänster.

Under en normal affärsrelation kan vi dela med oss av din information till våra olika affärsenheter, våra dotterbolag eller annan tredje part i den mån det krävs för att kunna hantera ditt konto eller dina beställningar hos oss.

Barn under 13 Vår webbplats är inte avsedd för barn, och vi har ingen möjlighet att avgöra åldern på de individer som besöker vår webbplats varför vi tillämpar samma sekretesspolicy för personer i alla åldersgrupper. Om ett barn har lämnat personlig information till oss utan målsmans medgivande skall vårdnadshavaren kontakta oss för att radera informationen.

Tredje parts rutiner
Eventuella tredje parter, såsom annonsörer eller andra företag som medverkar på vår webbplats kan ha en sekretesspolicy som skiljer sig åt från vår. Vi rekommenderar att du läser det aktuella företagets sekretesspolicy innan du svarar på något erbjudande.

Formica, Formica Avil Device och Axiom är registrerade varumärken tillhörande The Diller Corporation. Ett Fletcher Building företag
De återgivna designerna på denna webbsida har matchats så nära som webteknologin tillåter. Vi rekommenderar att du beställer prover före den slutliga föreskriften eller användningen.