Sök:
Axiom® by Formica Group
Ytor
Bildgalleri
Miljö

Certifierat trä & FSC COC

Axiom Worktops
FSC

Formica Group har certifierats av BM Trada, ett oberoende ackrediteringsorgan för miljö och hållbarhet.

1. CERTIFIERAT TRÄ

Certifierat trä är trä som har certifierats av ett oberoende organ med utvecklade standarder för bra skogsbruk. Certifikatet intygar att träprodukterna kommer från ansvarsfullt förvaltade skogar. Ett ansvarsfullt skogsbruk inkluderar rutiner som är miljömässigt lämpliga, socialt fördelaktiga och ekonomiskt livskraftiga.

till sidans början

2. FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC)

FSC är en oberoende och ideell icke-myndighetsorganisation vars syfte är att främja ansvarsfulla rutiner i skogsbruk världen över. Organisationen grundades till följd av en oro för de globala skogsresurserna och misslyckandet att ta itu med problemet med avskogning. FSC:s skogsbrukscertifikat tilldelas skogsföretag som tillämpar rutiner som är miljömässigt lämpliga, socialt fördelaktiga och ekonomiskt livskraftiga.

Finns det några andra certifieringsprogram för träprodukter?
Det finns flera internationella certifieringsprogram för skogsbruk, bland annat Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) och Sustainable Forestry Initiative (SFI). Träbaserade material och produkter som certifieras i enlighet med FSC:s principer och kriterier kan bidra till att uppfylla kraven i GreenBuilding.

Vad är spårbarhetscertifiering (Chain of Custody)?
FSC:s Chain of Custody-certifiering tilldelas företag som kan spåra och dokumentera FSC-certifierat material genom hela tillverkningsprocessen, från skogen till konsumenten, inklusive inköp, bearbetning, tillverkning, distribution och försäljning av certifierade produkter.

till sidans början

3. FORMICA GROUP OCH SPÅRBARHET (COC)

Formica Group har tilldelats FSC:s Chain of Custody-certifiering vilket är ett bevis på vår förmåga att möta strikta spårbarhetskrav som säkerställer att de material som används vid tillverkningen av Formicas högtryckslaminat kommer från ansvarsfullt förvaltade skogar. Vårt certifieringsnummer är TT-COC-003588 och gäller för våra tillverkningsanläggningar i Storbritannien, Spanien och Finland, samt för våra europeiska distributionscentra.

Här hittar du en kopia av vårt Chain of Custody-certifikat från BM Trada, ett oberoende ackrediteringsorgan på miljö- och hållbarhetsområdet.

Formica Group och FSC-certifierat trä.
Formica Group tilldelades sitt Chain of Custody-certifikat i juni 2011.

till sidans början

4. FRAMTIDA FSC-AKTIVITETER

Formica Group kommer att göra det obligatoriskt att använda träfibrer från hållbara skogar, och samarbetar med pappersleverantörer för att få dem att leverera FSC-certifierat material. I vår strävan efter att löpande utveckla hållbarhetsstrategier har Formica Group genomfört livscykelanalyser, Life Cycle Assessments (LCA), i enlighet med ISO-standarden 14040 för alla våra huvudprodukter och deras totala påverkan på miljön, alltifrån tillverkning av råmaterialet till avfallshantering av produkten. Med jämna mellanrum genomför vi en LCA för att noga se hur vårt arbete med att reducera våra avtryck från tillverkningsprocessen fortskrider, inklusive leveranskedjan.
klicka här för mer information om våra LCA.

Vår inköpspolicy är och har under många år varit att köpa råmaterial från ansvarsfulla leverantörer som bevisligen arbetar med kontrollerade/ansvarsfullt förvaltade resurser. Många av våra leverantörer är redan FSC COC-certifierade. Sedan vi erhöll COC-certifikatet har vi haft ett nära samarbete med dessa certifierade leverantörer och strävar efter att nå en punkt där vi kan FSC certifiera våra slutprodukter.

till sidans början

MILJÖ

Formica, Formica Avil Device och Axiom är registrerade varumärken tillhörande The Diller Corporation. Ett Fletcher Building företag
De återgivna designerna på denna webbsida har matchats så nära som webteknologin tillåter. Vi rekommenderar att du beställer prover före den slutliga föreskriften eller användningen.