Sök:
Axiom® by Formica Group
Ytor
Bildgalleri
Miljö

Produktion

Axiom Worktops
Packaging / Paper Recycling

Formica Group strävar efter hållbarhet genom en effektiv hantering av råmaterial, avfall och energi. Alla våra anläggningar har detaljerade hållbarhetsplaner för att löpande förbättra arbetet med att minska vårt avtryck i miljön.

AVFALLSHANTERING

Restlaminat
Formica Group använder restlaminat som förpackningsmaterial för att minska avfall.

Restmetall
Vi återvinner den restmetall som uppkommer på våra serviceavdelningar.

Hydrauloljor
Formica Group samlar in den hydraulolja som används i pressarna och tömmer den i ett slutet filtreringssystem som gör att oljan kan återanvändas om och om igen.

Förpackningar
Förpackningarna som används för att transportera Formica laminat är tillverkade av återvunnet material. De är dessutom återanvändbara, återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara.

Pappersåtervinning
Kraftpapper som inte längre kan användas, kartongförpackningar, omslagspapper och pappersrullar återvinns alltid.

ENERGIHANTERING

Slutna varmvattensystem
Slutna varmvattensystem med högt tryck används på våra anläggningar för att hålla kvar värmen så att den senare kan användas i tillverkningsprocessen.

Belysning
För att spara energi används energisparlampor på alla europeiska tillverkningsanläggningar, och dessutom automatisk belysning på våra kontor.

Regenerativ termisk oxidering
Vi installerar teknik för regenerativ termisk oxidering för att minska utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC).

Utsläppskontroll
Formica Group kontrollerar partikelutsläppen på sina tillverkningsanläggningar med kontrollenheter som arbetar med 99 % effektivitet. Dessutom har vi ersatt lösningsmedelbaserade fenoliska hartser med vattenbaserade fenoliska hartser vilket har lett till en avsevärd minskning av VOC-utsläppen.

MILJÖ

Formica, Formica Avil Device och Axiom är registrerade varumärken tillhörande The Diller Corporation. Ett Fletcher Building företag
De återgivna designerna på denna webbsida har matchats så nära som webteknologin tillåter. Vi rekommenderar att du beställer prover före den slutliga föreskriften eller användningen.