Sök:
Axiom® by Formica Group
Ytor
Bildgalleri
Miljö

Introduktion

Axiom Worktops
Mark Adamson
MARK ADAMSON
KONCERNCHEF OCH VD FÖR FORMICA GROUP

VÅRT MÅL

Formica Group strävar efter att hållbara principer och metoder ska genomsyra hela verksamheten. Vi strävar efter att följa de strängaste etiska normer i arbetet med att skydda viktiga resurser för framtiden.

INLEDNING

Hållbarhet är avgörande för hela vårt globala samhälle. Därför är det en av Formica Groups prioriteringar att kunna erbjuda arkitekter, designers och kunder ett komplett sortiment av miljövänliga ytprodukter. På Formica Group strävar vi hela tiden efter att skapa innovativa produkter som främjar en mer hälsosam miljö. Här får du veta mer om hur vi förvandlar våra "gröna principer" till faktiska handlingar. Vi uppdaterar hemsidan i takt med att vi utvecklar nya initiativ.

"För Formica Group är hållbarhet mer än bara ett mål att arbeta mot - det är ett grundläggande krav inom hela vår globala verksamhet. Som ledande inom design, tillverkning och distribution av innovativa ytprodukter tar vi vår roll som förebild på miljöområdet inom bygg-, arkitekt- och designbranschen på största allvar. Formica Group strävar efter att kunna möta kundernas ständigt växande behov av hållbara produkter, samtidigt som vi håller vårt löfte att minska vårt avtryck på miljön. Vi tillämpar hållbara rutiner inom hela vår globala verksamhet som uppfyller standarderna för gröna byggnader och har varit först med gröna produkter som har höjt ribban inom hela industrin av ytmaterial.

Vårt hållbarhetsarbete har varit - och kommer även i fortsättningen att vara - fokuserat och välavvägt och ett stöd för vår verksamhet. Det leder i sin tur till att göra Formica Group till ett starkare, mer hållbart företag, som kan ge kunderna kostnadseffektiva gröna byggnadslösningar under många generationer framöver."

Titta gärna på vår hemsida så får du veta mer om Formica Groups hållbarhetsarbete och olika hållbarhetsinitiativ, produktcertifieringar och Life Cycle Assessment (LCA, livscykelanalyser). Här berättar vi även om de många strategier vi tillämpar för att ge ett kraftfullt bidrag till att skapa en hållbar planet.

MILJÖ

Formica, Formica Avil Device och Axiom är registrerade varumärken tillhörande The Diller Corporation. Ett Fletcher Building företag
De återgivna designerna på denna webbsida har matchats så nära som webteknologin tillåter. Vi rekommenderar att du beställer prover före den slutliga föreskriften eller användningen.