Søk:
Axiom® by Formica Group
Overflater
Bildegalleri
Miljø

REACH

Axiom Worktops
Greenguard

REACH

Formica Group er tilknyttet REACH, og produktene våre er REACH-kompatible.

1. HVA ER REACH?

REACH-forskriften (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) har nå trådt i kraft, og det er viktig at alle produsenter, importører og nedstrømsbrukere av kjemikaler er klare og vet hva dette betyr. REACH reguleres og overvåkes av European CHEmicals Agency (ECHA) og gir et regelverk som skal kontrollere det europeiske kjemikaliemarkedet ved å overvåke:

 • Mengde stoffer som produseres
 • Hvilke stoffer som produseres
 • Hvilke stoffer som brukes
Hva er REACHs hovedmål?
 • Å overvåke hvordan produksjon og bruk av kjemikalier påvirker helse og miljø i EU. REACH kan kreve om en reduksjon av produksjonen av et spesielt kjemikalie eller fjerne det helt.
 • Å oppmuntre til endring og innovasjon i utvikling av kjemiske produkter som er miljø- og brukervennlige.
 • Å redusere forsøk med dyr.

Til toppen

2. FORMICA GROUP OG REACH - ROLLER OG FORPLIKTELSER

Roller
I følge loven er rollene våre klassifisert som:

 • Nedstrømsbruker av kjemikaler
 • Sluttbruker av kjemikalier
 • Vareprodusent

Forpliktelser

 • Kommunikasjon med leverandører
  • Samarbeide med leverandører for å sikre at innkjøpte kjemikalier registreres, vurderes og godkjennes for bruk
  • Opprette en oppdatert database over godkjente leverandører
  • Be om sikkerhetsdata ved kjøp av kjemikalier

 • Evaluere og sikre leveringskjeden
  • Periodisk evaluering av de godkjente leverandørene i databasen
  • Kjøpe kjemikaler fra leverandører som oppfyller REACHs krav
  • Kommunisere med leverandørene i leveringskjeden

 • Gå gjennom sikkerhetsdata og informasjon på etiketter
  • Innkommende data – samle og vurdere sikkerhetsdata fra leverandører med jevne mellomrom.
  • Utgående data – sikre at vi tilbyr oppdatert og riktige teknisk og sikkerhetsmessig informasjon til våre kunder.

 • Høytrykkslaminater klassifiseres som ferdig vare
  • Ved å bekrefte at ferdig vare ikke inneholder stoffer som står på ECHAs liste over farlige stoffer eller stoffer som er øremerket for fjerning eller restriksjon.

 • Overvåke listen over stoffer med tanke på fremtidig skade
  • Overvåke publiserte kandidater på kjemikalielisten som vurderes om de skal fjernes eller begrenses.
  • Informere kunder dersom et produkts sammensetning endres eller inneholder kjemiske stoffer med restriksjoner

Til toppen

3. SELSKAPETS RETNINGSLINJER

For å laste ned om kopi av REACH retningslinjer for Formica Group, klikk her.

Til toppen

Miljøet

Formica og Formica Anvil Device er registrerte varemerker som tilhører The Diller Corporation. A FletcherBuilding company.
Designene gjengitt på dette nettstedet har blitt matchet så tett som webteknologien tillater. Vi anbefaler at man bestiller vareprøver før den endelige avgjørelsen eller bruk.