Søk:
Axiom® by Formica Group
Overflater
Bildegalleri
Miljø

Produksjon

Axiom Worktops
Packaging / Paper Recycling

Formica Group har som mål å være et bærekraftig selskap ved å kontrollere råmaterialer, avfall og energi. Hvert av våre anlegg har en detaljert miljøplan for å sikre at vi reduserer miljøpåvirkningen.

AVFALLSHÅNDTERING

Skraplaminat
Formica Group bruker skraplaminat som emballasje og reduserer på denne måten avfallsmengden.

Skrapmetall
Vi resirkulerer skrapmetall slik at det kan brukes på nytt.

Hydrauliske oljer
Formica Group samler hydrauliske oljer som er brukt i presser og sender dem gjennom et lukket filtreringssystem slik at de kan brukes på nytt og på nytt.

Emballasje
Emballasjen som brukes for å frakte Formica-laminat er produsert av resirkulerte materialer. Den kan også brukes på nytt, resirkuleres og brytes ned naturlig.

Resirkulering av papir
Ubrukt kraftpapir, pappemballasje, papirrullomslag og kjerner resirkuleres.

ENERGISTYRING

Lukket kretsløp, høytrykks varmtvann
Lukket kretsløp og systemer med høytrykks varmtvann brukes på anleggene våre for å sikre effektiv varmebevaring for gjentatt pressing i produksjonsprosessen.

Lys
Høyeffektive lamper utvikles på produksjonsanleggene i Europa, og automatiske lyssensorer brukes på kontorene for å spare energi.

Regenerativ termisk oksidasjonsmiddel
Vi installerer regenerative, termiske oksidasjonsmidler for å redusere flyktige organiske forbindelser.

Utslippskontroll
Formica Group kontrollerer partikkelutslipp på alle produksjonsanlegg med kontrollapparater som er 99 % effektive. I tillegg har Formica Group erstattet løsemiddelbaserte fenolharpikser med vannbaserte fenolharpikser, noe som reduserer utslippet av flyktige organiske forbindelser.

Miljøet

Formica og Formica Anvil Device er registrerte varemerker som tilhører The Diller Corporation. A FletcherBuilding company.
Designene gjengitt på dette nettstedet har blitt matchet så tett som webteknologien tillater. Vi anbefaler at man bestiller vareprøver før den endelige avgjørelsen eller bruk.