Søk:
Axiom® by Formica Group
Overflater
Bildegalleri
Miljø

Livssyklusanalyse

Axiom Worktops
Life Cycle Assessment

LIVSSYKLUSANALYSE (LCA)

I henhold til ISO 14044, og for å oppnå våre bærekraftige mål, har Formica Group foretatt en livssyklusvurdering av sine viktigste produkter med tanke på vann- og energibruk, avfall og drivhusgasser i hele produktets levetid. Alle trinn i produksjonen fra innhenting av råmaterialer til bearbeiding, produksjon, distribusjon, bruk og avhending eller resirkulering vurderes. Vi har som mål å påvirke miljøet minst mulig både på våre egne anlegg, hos leverandører og under transport.

Livssyklusvurderingen hjelper Formica Group med å ta informerte beslutninger med tanke på å forbedre prosesser og produkter ut fra et bærekraftig perspektiv.

1. LIVSSYKLUSANALYSE AV PRODUKT

Livssyklusanalyse er en metode for å vurdere et produkts miljøpåvirkning fra "vugge til grav". Det samles inn data fra alle områder av produktets liv, fra produksjon av råmaterialer og transport til Formica Groups anlegg og distribusjonssentre, ytterligere transport til distribusjonssteder og avhending når produktet ikke lenger skal brukes. Disse komplekse dataene analyseres og brukes i henhold til ISO 14040, og den endelige livssyklusvurderingen sertifiseres deretter.

Til toppen

2. LIVSSYKLUSANALYSE OG FORMICA®-PRODUKTER

Formica Group bruker livssyklusvurdering som utgangspunkt for utvikling av nye produkter og for å sikre at det tas hensyn til alle miljøaspekter. Formica Group kan på denne måten også avdekke eventuelle «miljøfeller» i produktets livssyklus, og dette tas også med i analysen. Med full kjennskap til hvordan produktene våre påvirker miljøet, kan vi arbeide sammen mot bedre bærekraft. Formica Group er den første laminatprodusenten som gjennomfører en omfattende, ikke-generisk livssyklusvurdering som omfatter alle aspekter i leveringskjeden og alle produksjonsprosesser.

Til toppen

3. LIVSSYKLUSVURDERINGSSTATUS

Formica Group har gjennomført livssyklusvurderinger for sine viktigste produkter:

 • Høytrykkslaminat
 • CPL-laminat
 • Kompaktlaminat
 • Benkeplater
Følgende kriterier analyseres i en livssyklusvurdering:
 • Energibruk
 • Utslipp av drivhusgasser
 • Effekt på miljøbyggvurderingsprogrammer (LEED, BREEAM, osv.)
 • Vann
Vi har utviklet programmer sammen med våre leverandører som skal hjelpe oss med å redusere alle elementer som påvirker miljøet, uansett hvor små de er. Formica Group har følgende mål:
 • Redusere totalt energiforbruk i produksjonspresser, leveringskjede og nedstrømsaktiviteter.
 • Redusere utslipp av drivhusgasser med 5 % på alle globale anlegg i Europa, Nord-Amerika og Asia.
 • Redusere vannbruken i produksjonsprosessen.
 • Redusere avfallsmengden og øke arbeidet med å resirkulere mer avfall.

Til toppen

4. FREMTIDIGE LIVSSYKLUSVURDERINGSAKTIVITETER

Formica Group utvikler egne miljøvennlige programmer med spesifikke mål for å redusere all miljøpåvirkning fra sin forretningsvirksomhet. Vi vil:

 • Fortsette å ta ansvar for en mer bærekraftig verden.
 • Samarbeide med leverandører for å øke resirkulering og miljøvennlig innhold i råmaterialene våre og gjøre det obligatorisk å bruke fibre fra bærekraftige skoger.
 • Fortsette å redusere alle utslipp ved våre anlegg slik som beskrevet i vår Greenguard-sertifisering.
 • Redusere energiforbruket i hele produktets livssyklus og på alle våre anlegg.
 • Redusere CO2-utslipp ved å begrense energiforbruket, men også ved å utvikle fornybare energikilder på våre anlegg.
 • Vi vil gjennomføre periodiske livssyklusvurderinger for å overvåke i hvilken grad vi reduserer vår miljøpåvirkning.

Til toppen

Miljøet

Formica og Formica Anvil Device er registrerte varemerker som tilhører The Diller Corporation. A FletcherBuilding company.
Designene gjengitt på dette nettstedet har blitt matchet så tett som webteknologien tillater. Vi anbefaler at man bestiller vareprøver før den endelige avgjørelsen eller bruk.