Søk:
Axiom® by Formica Group
Overflater
Bildegalleri
Miljø

Karbonreduksjon

Axiom Worktops

KARBONUTSLIPP

Formica Group har satt seg som mål å redusere utslipp fra alle sider ved driften, kjøretøy og anlegg som kan bidra til økt drivhuseffekt.

1. HVA ER CO2-UTSLIPP?

Vi bruker fossilt brennstoff til å produsere energi. I denne prosessen slippes det ut CO2 til atmosfæren. Vi vet at karbondioksid opptas av trær og andre planter som en del av den naturlige karbonsyklusen. Men industrien produserer mer CO2 enn det de kan absorbere.

Effekten av for mye CO2 i atmosfæren er at temperaturen på jorden øker. Ved å utvikle prosesser og satse på mer effektiv energibruk, arbeider Formica Group med å redusere sine CO2-utslipp. Det vil være med på å motvirke global oppvarming.

Til toppen

2. FORMICA-PRODUKTER, UTSLIPP OG ENERGI

Formica Group er opptatt av å redusere bruken av fossilt drivstoff, og det er vårt ansvar å investere i fornybare ressurser som har minimale CO2-utslipp og kan erstatte bruk av fossilt drivstoff.

Ved å gjennomføre en detaljert livssyklusanalyse for produktene våre, får Formica Group full oversikt over hvor mye energi de ulike delene av produksjonen krever. Denne informasjonen gjør det mulig for oss å sette oss mål for å redusere energibruk og dermed også CO2-utslipp. Våre leverandører har gitt oss en oversikt over sitt energiforbruk.

Til toppen

3. NÅVÆRENDE STATUS & AKTIVITET

Formica Group har vedtatt å redusere sine CO2-utslipp med 5 % innen utgangen av 2012. Vi har iverksatt programmer for å redusere utslippene ved alle våre anlegg i Nord-Amerika, Europa og Asia. Disse globale strategiene utgjør et globalt program for å redusere vårt totale utslipp.

Formica Group er også medlem i et prosjekt som kalles Carbon Disclosue project, hvor vi sammen med andre ledende, globale selskaper over hele verden arbeider med å publisere, forstå og redusere potensielle effekter av CO2-utslipp.

Dette er noen av de tiltakene vi har iverksatt:

  • Et lukket kretsløp for varmtvann
  • Biomasse brukes til å generere energi (hvor mye og hvor?)
  • Avanserte kjelekontrollsystemer maksimerer energiforbrenning og reduserer energibruk
  • Høyeffektive kompressorer
  • Høyeffektive motorer
  • Energisparende lyssystemer
  • Utvikling av effektive fraktruter for å maksimere brennstofføkonomie
  • Investering i ytterligere bruk av fornybare ressurser
Formica Group har etablert avfallsrutiner for å redusere mengden papir og annet avfall som sendes til avhending (fyllplasser genererer drivhusgasser). Les mer om våre produksjonsprosesser her.

Til toppen

Miljøet

Formica og Formica Anvil Device er registrerte varemerker som tilhører The Diller Corporation. A FletcherBuilding company.
Designene gjengitt på dette nettstedet har blitt matchet så tett som webteknologien tillater. Vi anbefaler at man bestiller vareprøver før den endelige avgjørelsen eller bruk.