Søk:
Axiom® by Formica Group
Overflater
Bildegalleri
Miljø

Selskapets forpliktelser

Axiom Worktops
Resources and recycling

SELSKAPETS FORPLIKTELSER

Som ansvarlig, global aktør har Formica Group etablert en rekke miljøprogrammer som gjenspeiler vår tro på at gode intensjoner og ambisiøse mål må følges av praktisk handling.

Vi utvikler kontinuerlig strategier som gjør vår virksomhet mer bærekraftig ved å:

  • redusere energiforbruket i hele produktets livssyklus
  • redusere co2-utslipp ved å utvikle nye energikilder, energiteknologi og fraktmetoder som reduserer behovet for drivstoff
  • samarbeide med leverandører for å øke resirkulering og miljøvennlig innhold i råmaterialene våre og gjøre det obligatorisk å bruke fibre fra bærekraftige skoger
Sammen med Laminex Group utgjør Formica Group laminat og paneldivisjonen i Fletcher Building, og derfor deler vi også Fletcher Building mål om å være ledende innen bærekraft. Den informasjonen som gis her oppsummerer de aktivitetene og målene som Formica Group har med tanke på bærekraftige retningslinjer, programmer og rutiner.

BEDRIFTSLEDELSE OG BÆREKRAFT

Fletcher Building har forpliktet seg til å redusere selskapets belastninger på miljøet for å opprette selskapets levedyktighet i et langsiktig perspektiv. Vi har iverksatt en rekke strategier for å støtte våre bærekraftige mål, inklusiv bruk av resirkulerte materialer, bruk av fornybar energi (spesielt biomasse) og innføring av ny teknologi som styrker energieffektiviteten.

Vi blir med bærekraftige ved å:

  • sikre at alle våre produkter og tjenester har en miljøvennlig effekt på kundenes bygg og infrastruktur
  • eliminere eller minimere avfall fra produkter, tjenester og arbeidsplasser og
  • finne og bruke økonomiske energieffektive løsninger til våre virksomheter
Fletcher Building har dannet et råd for klimaendringer, miljø og bærekraft for å styre og koordinere tiltak som skal bidra til å redusere selskapets co2-utslipp samt legge til rette for bedre kommunikasjon og effektivitet med tanke på disse utfordringene.

Du finner mer informasjon om Fletcher Buildings bærekraftige arbeid og mål på http://www.fletcherbuilding.com.

OFFENTLIGE MILJØKRAV

Formica Group følger alle lokale, regionale og statlige miljøreguleringer og -lover over hele verden. Dette gjelder både med tanke på utslipp til vann og luft samt støy og avhending av avfall.

RESSURSER OG RESIRKULERING

Formica Group erkjenner at økonomiske og miljømessige fordeler er tett knyttet til effektiv ressursutnyttelse og resirkulering. Flere Formica Group-anlegg resirkulerer avfall til nye råmaterialer eller nye energikilder.

FORMICA GROUP ER MEDLEM I:

RIBA
BLFA
ICDLI

Du finner mer informasjon om Fletcher Buildings bærekraftige arbeid og mål på www.fletcherbuilding.com

Miljøet

Formica og Formica Anvil Device er registrerte varemerker som tilhører The Diller Corporation. A FletcherBuilding company.
Designene gjengitt på dette nettstedet har blitt matchet så tett som webteknologien tillater. Vi anbefaler at man bestiller vareprøver før den endelige avgjørelsen eller bruk.