Søk:
Axiom® by Formica Group
Overflater
Bildegalleri
Miljø

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE NØYE

Velkommen til Formica Groups nettsted (heretter kalt «nettstedet»). Nettstedet eies av Formica Group ("Formica"). Bruk av dette nettstedet betinger at du samtykker i vilkårene nedenfor ("Vilkår for bruk"). Ved å gå inn på eller bruke dette området, eller innhold eller tjenester som tilbys via nettstedet, bekrefter du at du har lest, forstått og godtar vilkårene for bruk. Vilkårene for bruk endres fra tid til annen, så du bør kontrollere dem for endringer med jevne mellomrom. Bruk av nettstedet etter slike endringer innebærer en aksept av vilkårene på tidspunktet for slik bruk.

1. Omfang av bruk
Denne siden drives av Formica. All programvare og innhold på dette området som for eksempel tekst, bilder og logoer, eies eller lisensieres av Formica, deres lisensgivere eller leverandører og beskyttet av amerikanske og andre nasjonale lover om opphavsrett. Formica gir deg tillatelse til å vise og bruke innholdet som er gjort tilgjengelig for deg på siden i forbindelse med din bruk av nettstedet. Materiale fra dette nettstedet eller et annet nettsted som eies, drives, lisensieres, eller kontrolleres av Formica eller noen av dets tilknyttede selskaper kan ikke kopieres, reproduseres, republiseres, lastes opp, postes, overføres eller distribueres på noen måte. Endring av materiale eller bruk av materiale for andre formål er brudd på Formicas opphavsrett og andre eiendomsrettigheter. Ethvert produkt, prosess eller teknologi som er beskrevet på dette nettstedet kan være gjenstand for andre immaterielle rettigheter reservert av Formica eller dets datterselskaper og er ikke lisensiert herunder. Du har ingen rett, lov eller interesse (og ingen opphavsrett, varemerke eller andre immaterielle rettigheter) i eller til nettstedet eller materiale, og du samtykker i at du ikke skal "ramme" eller "speile" nettstedet.

2. Personvern
All informasjon du gir oss vil bli lagret og brukt i samsvar med Formica retningslinjer for personvern. Ved å akseptere disse vilkårene, viser du også at du forstår og samtykker til innsamling, bruk og offentliggjøring slik som beskrevet i våre retningslinjer for personvern

3. Ansvarsfraskrivelse
SIDEN OG INNHODET PÅ SIDEN LEVERES "SOM DET ER" OG UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE. SÅ LANGT TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, FRASKRIVER FORMICA SEG ALLE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTT SALGBARHET FOR ET SPESIELT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. FORMICA GARANTERER IKKE FOR RESULTATET VED BRUK AV MATERIALET FRA DENNE SIDEN MED TANKE PÅ RIKTIGHET, NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET, FULLSTENDIGHET ELLER ANNET. GJELDENDE LOV TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV GARANTIER, SÅ PUNKTET OVENFOR GJELDER MULIGENS IKKE FOR DEG.

FORMICA GIR INGEN GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER INDIREKT FOR (a) AT INFORMASJONEN PÅ DENNE SIDEN VIL VÆRE FEILFRI, FULLSTENDIG UTEN AVBRUDD, PERFEKT ELLER AT DET IKKE VIL KUNNE OPPSTÅ FORSINKELSER VED BRUK ELLER AT DET KAN FOREKOMME TEKNISKE UNØYAKTIGHETER ELLER FINNES TYPOGRAFISKE FEIL, (b) AT SIDEN VIL VÆRE TILGJENGELIG PÅ EN SPESIELL TID ELLER LOKALISERING; (c) AT MANGLER ELLER FEIL I SIDEN VIL BLI RETTET, ELLER (d) AT INNHOLDET PÅ SIDEN ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. INFORMASJON PÅ DENNE SIDEN KAN ENDRES UTEN VARSEL, OG FORMICA FRASKRIVER SEG ANSVAR FOR DISSE ENDRINGENE.

4. Ansvarsbegrensning
FORMICA VIL IKKE STÅ ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR SKADER AV NOE SLAG, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SPESIELLE, INDIREKTE, STRAFFBARE ELLER INDIREKTE SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV KOBLING TIL NETTSTEDET, INKLUSIV MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE MATERIALE PÅ SIDEN, SELV OM FORMICA, ET DATTERSELSKAP AV FORMICA ELLER EN AUTORISERT REPRESENTANT FOR EN AV DEM, ER BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL FORMICAS SAMLEDE ANSVAR OVERFOR DEG I FORBINDELSE MED SKADER OG TAP (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UAKTSOMHET) ELLER ANNET OVERSTIGE EVENTUELT BELØP BETALT FORMICA SOM FØLGE AV TILGANG TIL DETTE NETTSTEDET. Gjeldende lov tillater kanskje ikke begrensning eller utelukkelse av ansvar eller tilfeldige skader eller følgeskader, så ovennevnte begrensning eller utelukkelse gjelder kanskje ikke for deg.

5. Skadeløshet
Hvis du har tilgang til nettstedet fra en bedrift, samtykker du i å sikre oss og holde oss skadesløse for alle erstatningsansvar eller skader, erstatning eller annen måte mot en tredjepart som et resultat av din bruk av dette nettstedet.

6. Brukergenerert innhold og adgangssikkerhet
Ved å registrere deg, bekrefter du at informasjonen du oppgir på registreringsskjemaet er nøyaktig og bare gjelder for deg. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten og sikkerheten til innloggingsinformasjon og passord. Din innloggingsinformasjon og passord kan ikke deles med eller brukes av en annen person og kan bare brukes med vår uttrykkelige tillatelse. Du alene er ansvarlig for eventuell uautorisert eller på annen måte ulovlig bruk av noen din innloggingsinformasjon og passord som vi gjøre det mulig for deg å få tilgang til noen del av dette nettstedet, og du vil holde Formica skadesløs fra ethvert søksmål, krav, tap eller skade (inkludert advokatutgifter) som oppstår fra eller i forbindelse med uautorisert eller på annen måte ulovlig bruk av innloggingsinformasjon eller det passordet du bruker for å få tilgang til en del av dette nettstedet.

7. Endringer og modifikasjoner
Formica kan etter eget skjønn endre, modifisere, revidere og eller fjerne deler av disse vilkårene for bruk hele eller delvis og når som helst. Endringer i disse brukervilkårene vil tre i kraft så snart melding om slik endring er kunngjort. Enhver bruk av nettstedet etter slikt varsel skal anses å innebære en aksept av endringer, modifikasjoner eller revisjoner. Formica kan når som helst endre sine tjenester.

Formica kan avslutte, endre, suspendere eller avvikle enhver del av nettstedet, inkludert tilgjengeligheten av eventuelle funksjoner på nettstedet når som helst. Formica kan også innføre begrensninger på visse funksjoner og tjenester eller begrense din tilgang til deler eller hele nettstedet uten varsel eller ansvar. Formica kan trekke tilbake autorisasjon, rettigheter og lisens gitt til deg, som angitt her, når som helst.

8. 8. Tredjeparts nettsteder og eksterne lenker til nettstedet
Formicas nettsted kan inneholde lenker til nettsteder som drives av andre enheter som en tjeneste til brukere av området. Dersom du bruker slike lenker, vil du forlate Formicas nettside. Formica gir ingen garantier eller løfter om, og godkjenner ikke, koblede nettsteder eller informasjon som gjengis på disse eller noen av produktene eller tjenestene som beskrives. Formica fraskriver seg alt ansvar med hensyn til din tilgang til slike lenkede nettsteder.

Hvis du ønsker å lenke til denne siden, kan du bare gjøre det på grunnlag av at du kobler til, men ikke kopierer hjemmesiden til dette nettstedet, og underlagt følgende vilkår:

  • du må ikke fjerne, forvrenge eller endre størrelsen eller utseendet på Formicas logo eller annet Formica-varemerke eller tjenestevaremerke,
  • du må ikke lage en ramme eller en annen nettleser eller rammemiljø rundt dette nettstedet,
  • du ikke på noen måte antyder at Formica støtter produkter eller tjenester andre enn sine egne,
  • du må ikke misligholde ditt forhold til Formica eller presentere feil informasjon om Formica,
  • du må ikke bruke Formicas varemerker som vises på dette nettstedet uten skriftlig tillatelse fra Formica,
  • du må ikke lenke fra et nettsted som ikke eies av deg, og
  • nettstedet ditt må ikke ha innhold som er usmakelig, støtende eller kontroversielt eller som krenker immaterielle rettigheter eller andre rettigheter knyttet til en annen person eller på annen måte ikke overholde alle gjeldende lover og forskrifter.

Formica forbeholder seg uttrykkelig retten til å tilbakekalle den retten som er gitt i denne delen for brudd på disse vilkårene samt å treffe de tiltak selskapet anser som hensiktsmessige. Du skal fullt ut erstatte Formica for tap eller skade påført Formica for brudd på denne delen.

9. Informasjon om varemerker og opphavsrett
Formica, Formica anvil device, ColorCore, DecoMetal, AR Plus, Vivix, og Chemtop2 er registrerte varemerker tilhørende Formica eller ett eller flere av dets tilknyttede selskaper og kan ikke benyttes i forbindelse med et produkt eller tjeneste som ikke er Formicas eller på en måte som sannsynligvis vil forårsake forvirring blant kundene, eller som på noen måte nedvurderer eller diskrediterer Formica. Alle varemerker og opphavsrettigheter, med mindre annet er angitt, er eid eller lisensiert av Formica og deres datterselskaper. Alle andre merkenavn, produktnavn eller varemerker tilhører sine respektive eiere.

10. Gjeldende lov
Disse betingelsene skal styres av og tolkes og håndheves i samsvar med lovene i staten Ohio, uten referanse til lovbestemmelseskonflikter. Du godtar å sende jurisdiksjonen til domstolene i staten Ohio i USA, for løsning av alle tvister som måtte oppstå i tilknytning til disse vilkårene for bruk og/eller din bruk av nettstedet. Bruk av dette nettstedet er ikke tillatt i jurisdiksjon som ikke gir full effekt på alle bestemmelsene i disse brukerbetingelsene.

11. Lokal lovgivning
Dette nettstedet drives fra eller via en eller flere Formica-selskaper, og Formica gir ingen garanti for at informasjon og materiell på nettstedet er passende eller tilgjengelig for bruk på andre steder. Tilgang til nettstedet fra steder der innholdet på nettstedet kan være ulovlig er forbudt. Hvis du går inn på nettstedet fra andre steder, er du ansvarlig for å overholde alle gjeldende lokale lover. I tillegg er bruk av dette nettstedet ikke lov i jurisdiksjon som ikke gir full effekt til alle bestemmelsene i denne avtalen, inkludert og uten begrensning av denne paragrafen og ansvarsfraskrivelsene ovenfor. Formica har bestrebet seg på å overholde alle lovmessige krav i arbeidet med å opprettholde og vedlikeholde dette nettstedet, men garanterer ikke at innholdet er passende eller tilgjengelig for bruk i noen bestemt jurisdiksjon.

Enhver bruk i strid med denne bestemmelsen eller en annen bestemmelse i denne avtalen er på egen risiko, og dersom noen del av denne avtalen er ugyldig eller ikke kan håndheves etter gjeldende rett, vil den ugyldige eller ikke gjennomførbare bestemmelsen bli ansett som erstattet av en gyldig, rettskraftig bestemmelse som ligner mest på hensikten med den opprinnelige bestemmelsen, og resten av avtalen skal gjelde slik bruk.

12. Generelle vilkår
Disse brukervilkårene, personvern og eventuelle vilkår for salg utgjør hele avtalen mellom deg og Formica med hensyn til dette nettstedet. Ingen modifisering av denne avtalen vil være gyldig med mindre den utføres av Formica. Enhver påstått fraskrivelse av brudd på denne avtalen skal ikke anses å være en fraskrivelse av eventuelle fremtidige brudd. En trykt versjon av denne avtalen eller eventuelt varsel gitt av Formica i elektronisk form skal være gjelde i rettslige eller administrative prosesser basert på eller relatert til denne avtalen eller din bruk av dette nettstedet i samme grad og underlagt samme vilkår som andre forretningsdokumenter generert og vedlikeholdt av Formica i trykt form.

Disse brukervilkårene gjelder fra mai 2011.

Formica og Formica Anvil Device er registrerte varemerker som tilhører The Diller Corporation. A FletcherBuilding company.
Designene gjengitt på dette nettstedet har blitt matchet så tett som webteknologien tillater. Vi anbefaler at man bestiller vareprøver før den endelige avgjørelsen eller bruk.